fr

Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. FrieslandCampina kan echter niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid ervan, aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan ook niet instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

FrieslandCampina kan ook niet garanderen en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor dat de website www.cécémel.be en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om de website www.cécémel.be te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

FrieslandCampina streeft ernaar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst FrieslandCampina iedere aansprakelijkheid af.